لیست پزشکان

دکتر سید مختار اسمعیل‌نژاد گنجی

شماره نظام پزشکی : 19999 بابل
متخصص جراحی استخوان و مفاصل

دکتر مرتضی بلمه

شماره نظام پزشکی : 107186 بابل
متخصص جراحی استخوان و مفاصل

دکتر محمد خاکزاد

شماره نظام پزشکی : 18492 بابل
فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و سوختگی

دکتر مهرداد ساروی

شماره نظام پزشکی : 38170 بابل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

دکتر ایرج جعفری پور

شماره نظام پزشکی : 40585 بابل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

دکتر محمد تقی هدایتی

شماره نظام پزشکی : 63347 بابل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

دکتر حمیدرضا شیرزادی

شماره نظام پزشکی : 59857 بابل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

دکتر رقیه پورکیا

شماره نظام پزشکی : 62319 بابل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر سعید ابروتن

شماره نظام پزشکی : 117716 بابل
متخصص قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

دکتر نصیبه خرم

شماره نظام پزشکی : 126306 بابل
متخصص قلب و عروق

دکتر اباذر اکبرزاده پاشا

شماره نظام پزشکی : 36395 بابل
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

دکتر عمادالدین موعودی

شماره نظام پزشکی : 62504 بابل
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)، فلوشیپ سرطان‌های دستگاه ادراری - تناسلی (اوروانکولوژی)

دکتر فرشید اولیایی

شماره نظام پزشکی : 33487 بابل
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

دکتر رقیه اکبری

شماره نظام پزشکی : 73604 بابل
فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

دکتر معصومه اصغرپور

شماره نظام پزشکی : 123709 بابل
فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشارخون

دکتر جواد شکری شیروانی

شماره نظام پزشکی : 47135 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر سید سعید محمدی

شماره نظام پزشکی : 76517 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر حسن عابدی

شماره نظام پزشکی : 87485 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر کاترین بهزاد

شماره نظام پزشکی : 123662 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر بهار بناساز

شماره نظام پزشکی : 111376 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر محمود منادی

شماره نظام پزشکی : 35001 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های ریه

دکتر علی پورحسن امیری

شماره نظام پزشکی : 46178 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های ریه

دکتر ندا مفتاح

شماره نظام پزشکی : 106320 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

دکتر زلیخا معززی

شماره نظام پزشکی : 29469 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

دکتر سیده هدی طاهری اطاقسرا

شماره نظام پزشکی : 128278 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

دکتر محمدعلی بیانی

شماره نظام پزشکی : 52934 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

دکتر بهناز یوسف قهاری

شماره نظام پزشکی : 52714 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی

دکتر منصور بابایی

شماره نظام پزشکی : 61022 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی

دکتر محسن وکیلی صادقی

شماره نظام پزشکی : 51033 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های خون و سرطان بزرگسالان (هماتولوژی انکولوژی بزرگسالان)

دکتر سیدرضا مدرس

شماره نظام پزشکی : 37279 بابل
متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)

دکتر سید ابراهیم حجازیان

شماره نظام پزشکی : 86691 بابل
متخصص جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای عروق اعصاب (نوروواسکولار اینترونشن)

دکتر هادی ابراهیمی

شماره نظام پزشکی : 91399 بابل
متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر سیدحسن عزب دفتری

شماره نظام پزشکی : 20107 بابل
متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مهرداد ولی زاده

شماره نظام پزشکی : 80531 بابل
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر یدالله زاهدپاشا

شماره نظام پزشکی : 13575 بابل
متخصص کودکان (اطفال)، فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد

دکتر نرگس حبیبیان

شماره نظام پزشکی : 72837 بابل
متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان)

دکتر طاهره نظری

شماره نظام پزشکی : 20791 بابل
متخصص زنان و زایمان

دکتر ناهید میرحسینی

شماره نظام پزشکی : 29706 بابل
متخصص زنان و زایمان

دکتر مهناز قلی پور

شماره نظام پزشکی : 105425 بابل
متخصص زنان و زایمان

دکتر شهلا یزدانی

شماره نظام پزشکی : 52447 بابل
متخصص زنان و زایمان

دکتر شکوفه نوری

شماره نظام پزشکی : 89258 بابل
متخصص زنان و زایمان

دکتر سوده اکبرنژادبائی

شماره نظام پزشکی : م-24244 بابل
کارشناس مامائی

دکتر علی مکارمی

شماره نظام پزشکی : 66141 بابل
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ ویتره و رتین

دکتر مهرنوش قاسمی

شماره نظام پزشکی : 123724 بابل
متخصص چشم‌پزشکی

دکتر مهسا خاکباز

شماره نظام پزشکی : 90919 بابل
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

دکتر کوروش قارویی

شماره نظام پزشکی : 63114 بابل
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

دکتر جواد زمانی امیر

شماره نظام پزشکی : 86401 بابل
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ ویتره و رتین

دکتر حسین خیری

شماره نظام پزشکی : 93630 بابل
متخصص چشم‌پزشکی

دکتر علی شعبانی

شماره نظام پزشکی : 51080 بابل
متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر حسین فرخنده

شماره نظام پزشکی : 21871 بابل
متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر داریوش روحانی

شماره نظام پزشکی : 91016 بابل
متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر سیدحسین علی محمدی

شماره نظام پزشکی : 54006 بابل
متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر سید مصطفی قاسم زاده

شماره نظام پزشکی : 100986 بابل
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر مرتضی ادبی

شماره نظام پزشکی : 47997 بابل
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر محمدباقر آبادیان

شماره نظام پزشکی : 87201 بابل
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر محمد حبیب‌زاده عمران

شماره نظام پزشکی : 67313 بابل
دکترای حرفه‌ای پزشکی

دکتر عبدالرضا اسلامی

شماره نظام پزشکی : 113901 بابل
متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری

دکتر رضوان قدیمی

شماره نظام پزشکی : 85295 بابل
متخصص روان‌پزشکی

دکتر تینا کاوه آهنگری

شماره نظام پزشکی : 125752 بابل
متخصص روان‌پزشکی

دکتر علی اوشیب نتاج

شماره نظام پزشکی : 68512 بابل
متخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی

دکتر محسن پاکزاد

شماره نظام پزشکی : 105563 بابل
متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی درون‌بین (لاپاراسکوپی)

دکتر نرگس اشکوری

شماره نظام پزشکی : 37371 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی‌

دکتر محمد سالکی

شماره نظام پزشکی : 36426 بابل
متخصص بیماری‌های داخلی‌

دکتر سیدعلی مظفرپور

شماره نظام پزشکی : 97329 بابل
دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

دکتر مهدی رشیدی

شماره نظام پزشکی : 98213 بابل
دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

دکتر فاطمه نوائی

شماره نظام پزشکی : 95539 بابل
دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

دکتر نغمه ثامنی

شماره نظام پزشکی : 97514 بابل
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

دکتر سعید سیاری

شماره نظام پزشکی : 175560 بابل
دکترای حرفه‌ای پزشکی

دکتر بهرامی

شماره نظام پزشکی بابل
دکترای حرفه‌ای پزشکی

آمنه قربانی

شماره نظام پزشکی : ت-10113 بابل
کارشناسی ارشد علوم تغذیه

دکتر محمدحسین لطیفی

شماره نظام پزشکی : 24011 بابلسر
متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر اعظم حسین زاده مری

شماره نظام پزشکی : 71799 بابلسر
متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر سیدحسن هاشمی امیر

شماره نظام پزشکی : 31695 بابلسر
متخصص جراحی عمومی

دکتر رحیم ابراهیمی جویباری

شماره نظام پزشکی : 67279 بابل
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر معصومه آزادبر

شماره نظام پزشکی : 44221 بابلسر
متخصص زنان و زایمان

دکتر زهره دهزاد

شماره نظام پزشکی : 38872 بابلسر
متخصص بیماری‌های کودکان

دکتر لیلا حبیب زاده

شماره نظام پزشکی : 36458 بابلسر
متخصص بیماری‌های کودکان

دکتر محمد میکانیکی

شماره نظام پزشکی : 90506 بابلسر
متخصص چشم‌پزشکی

دکتر زبیده دریادل

شماره نظام پزشکی : 41575 فریدونکنار
متخصص زنان و زایمان

دکتر مجید سلیمان نژاد

شماره نظام پزشکی : 56391 آمل
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

دکتر علی اکبر احمدی آسور

شماره نظام پزشکی : 109245 بابل
متخصص بیماری‌های قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله‌ای قلب و عروق (اینترونشنال کاردیولوژی) بزرگسالان

دکتر صفورا صالحی

شماره نظام پزشکی : 115471 آمل
متخصص بیماری‌های قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر سینا برزکار

شماره نظام پزشکی : 69272 آمل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد بزرگسالان

دکتر فاطمه سیما سعیدیان

شماره نظام پزشکی : 85153 آمل
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

دکتر آرش معبودی

شماره نظام پزشکی : 70332 آمل
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر پریسا امامقلی تبارملکشاه

شماره نظام پزشکی : 97789 آمل
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر سیده شوکت دریاباری

شماره نظام پزشکی : 39112 آمل
متخصص بیماری‌های کودکان

دکتر یحیی رحمانی

شماره نظام پزشکی : 27502 آمل
متخصص بیماری‌های کودکان

دکتر فرناز محمدزاده

شماره نظام پزشکی : م-6272 آمل
دکترای تخصصی (Ph.D) بهداشت باروری

دکتر علی مقصودلو

شماره نظام پزشکی : 97100 آمل
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

دکتر علی‌اکبر حبیبی

شماره نظام پزشکی : 61193 آمل
متخصص جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)، فلوشیپ جراحی کلیه، مجاری ادراری و تناسلی کودکان (اورولوژی کودکان)

دکتر سارا دانشورآملی

شماره نظام پزشکی : 55563 آمل
متخصص زنان و زایمان

دکتر نجمه گلین مقدم

شماره نظام پزشکی : 112627 آمل
متخصص جراحی عمومی

دکتر سعید احمدی

شماره نظام پزشکی : 92871 آمل
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر سجاد شفیعی

شماره نظام پزشکی : 116010 ساری
متخصص جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ استروتاکسی و فانکشنال مغز و اعصاب

دکتر علیرضا ابراهیمی

شماره نظام پزشکی : 27280 ساری
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر حامد روحانی زاده

شماره نظام پزشکی : 49086 ساری
متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان)

دکتر فائزه نادری

شماره نظام پزشکی : 49083 ساری
متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر حسام الدین جغتائی

شماره نظام پزشکی : 88904 ساری
متخصص چشم‌پزشکی

دکتر شهره پیرزاده

شماره نظام پزشکی : 49457 ساری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر اباذر قاسمی نژادعبدالملکی

شماره نظام پزشکی : 112937 ساری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر قاسم رحمت‌پور کنی

شماره نظام پزشکی : 116599 ساری
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر رامین مفرح

شماره نظام پزشکی : 70527 ساری
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر محمدرضا بیات

شماره نظام پزشکی : 107147 ساری
متخصص بیماری‌های داخلی

رضا علیپور

شماره نظام پزشکی : ف-7085 ساری
کارشناس فیزیوتراپی

دکتر فرهاد غلامی

شماره نظام پزشکی : 59186 قائمشهر
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

دکتر ستاره شمالی

شماره نظام پزشکی : 80492 قائمشهر
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ چشم‌پزشکی کودکان و انحراف چشم (استرابیسم)

دکتر علی اصغری قراخیلی

شماره نظام پزشکی : 68401 ساری
متخصص چشم‌پزشکی، فلوشیپ قرنیه و خارج چشمی

دکتر فریده آخوندی

شماره نظام پزشکی : 65209 قائمشهر
متخصص بیماری‌های قلب و عروق، فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

دکتر سیدکاظم عبادی

شماره نظام پزشکی : 30251 قائمشهر
متخصص بیماری‌های قلب و عروق، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

دکتر امید نوربخش

شماره نظام پزشکی : 43084 قائمشهر
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)، فلوشیپ آسیب‌شناسی پوست (درماتوپاتولوژی)

پگاه مظلومی

شماره نظام پزشکی : ف-6241 قائمشهر
کارشناسی فیزیوتراپی

دکتر مهرداد گوهرزاد

شماره نظام پزشکی : 91499 چالوس
متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر مهدیه امامی

شماره نظام پزشکی : 109413 چالوس
متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر سعید کیاکجوری

شماره نظام پزشکی : 49938 چالوس
متخصص روان‌پزشکی

دکتر فرزانه گوهرزاد

شماره نظام پزشکی : 86821 چالوس
متخصص زنان و زایمان

دکتر نیما حجازی

شماره نظام پزشکی : 71277 چالوس
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر شبنم شهبازی

شماره نظام پزشکی : 76935 چالوس
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

دکتر جابر سلیمانی امیری

شماره نظام پزشکی : 96661 چالوس
متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)

دکتر پروانه نجاتی

شماره نظام پزشکی : 88079 نوشهر
متخصص روان‌پزشکی

دکتر حسین بخشی‌نسب

شماره نظام پزشکی : 61249 نور
متخصص بیماری‌های قلب و عروق

دکتر لیلا دهقان

شماره نظام پزشکی : 106114 نور
متخصص بیماری‌های داخلی

دکتر مهرناز اسدی قراباغی

شماره نظام پزشکی : 96509 تهران
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های ریه

دکتر امیرحسام علیرضایی

شماره نظام پزشکی : 91833 تهران
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان)

دکتر آپتین معبودی

شماره نظام پزشکی : 71125 کرج
متخصص بیماری‌های داخلی، فوق تخصص بیماری‌های ریه

دکتر زهرا آقانوری

شماره نظام پزشکی : 123132 اصفهان
دکترای تخصصی (Ph.D) طب سنتی ایرانی

دکتر الیاس رسولی

شماره نظام پزشکی : 48559 کرمانشاه
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

دکتر امینه هاشمی

شماره نظام پزشکی : 50678 لاهیجان
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر منصوره علیزاده

شماره نظام پزشکی : 102054 مشهد
تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)

دکتر رضا نافذی

شماره نظام پزشکی : 75168 اراک
تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)